Min varukorg 0,00 kr
MINI BASKET
Det finns för närvarande inga objekt i din varukorg

Avkalkningsmoment

Avkalkningen gör att din maskin förblir i bästa skick och kan fortsätta att tillreda dina favoritdrycker av högsta kvalitet. TASSIMO talar om för dig när den behöver avkalkas genom att den röda avkalkningslampan tänds.

TASSIMO JOY - Avkalkning

TASSIMO avkalkningstabletter från BOSCH

TASSIMO Descaling Tablets by BOSCH

Se till att din TASSIMO-maskin fungerar perfekt med våra avkalkningstabletter. Varje tablett tar bort kalk, rester och kalciumavlagringar från din maskin, så att den fungerar på bästa sätt för att skapa utsökta drycker i många år. Vi rekommenderar att du behandlar din maskin med TASSIMO avkalkningstabletter när den röda avkalkningsikonen lyser på din bryggare.

Paketet innehåller:
4 x avkalkningstabletter för två avkalkningsbehandlingar

Läs nedan om hur du avkalkar din maskin.

 • Steg 1/23

  Steg 1/23

  Ta loss vattenbehållaren från baksidan av maskinen.
  .
 • Steg 2/23

  Steg 2/23

  Ta ut den orangefärgade Service T DISC-kapseln ur facket på baksidan av maskinen.
 • Steg 3/23

  Steg 3/23

  Fyll vattenbehållaren upp till avkalkningsmärket (500 ml) och häll i avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Vill du veta mer om avkalkningslösningar, klicka här. Se till att avkalkningsmedlet har lösts upp ordentligt i vattnet innan du fortsätter.
 • Steg 4/23

  Steg 4/23

  Sätt tillbaka vattenbehållaren genom att luta den lite och sätta den i sitt ursprungliga läge där den klickas fast.
 • Steg 5/23

  Steg 5/23

  Öppna bryggenheten genom att lyfta handtaget och trycka uppåt. Placera Service T DISC-kapseln i T DISC-hållaren med streckkoden nedåt. Stäng bryggenheten genom att bestämt trycka ned locket på plats tills ett klickljud hörs.
 • Steg 6/23

  Steg 6/23

  Placera en lämplig behållare (minst 500 ml) under dryckesutloppet.
 • Steg 7/23

  Steg 7/23

  Håll in Start/Stopp-knappen i minst 5 sekunder för att starta maskinens avkalkningsprogram.
 • Steg 8/23

  Steg 8/23

  Avkalkningsprogrammet startar och indikatorerna för avkalkning och status blinkar. Avkalkningen tar ungefär 20 minuter medan lösningen pumpas genom systemet i olika intervaller och sedan samlas upp i behållaren tills vattenbehållaren är nästan tom. Lite vätska finns alltid kvar i vattenbehållaren. Obs! Om processen går snabbare än 20 minuter har du eventuellt startat rengöringsprogrammet av misstag. Maskinen kommer då inte att bli ordentligt avkalkad och den röda avkalkningsindikatorn kommer fortsätta att lysa. Om detta händer ska du gå tillbaka till steg 6.
 • Steg 9/23

  Steg 9/23

  Statusindikatorn tänds efter 20 minuter för att visa att den första delen av processen är slutförd.
 • Steg 10/23

  Steg 10/23

  Töm behållaren på den använda avkalkningslösningen och sätt tillbaka den under dryckesutloppet på maskinen.
 • Steg 11/23

  Steg 11/23

  Ta loss vattenbehållaren från baksidan av kaffemaskinen.
 • Steg 12/23

  Steg 12/23

  Skölj vattenbehållaren noggrant för att få bort all avkalkningslösning.
 • Steg 13/23

  Steg 13/23

  Fyll vattenbehållaren med svalt, rent vatten upp till MAX-markeringen.
 • Steg 14/23

  Steg 14/23

  Sätt tillbaka vattenbehållaren genom att luta den lite och sätta den i sitt ursprungliga läge där den klickas fast. Öppna och stäng bryggenheten, låt Service T DISC-kapseln vara kvar i T DISC-hållaren.
 • Steg 15/23

  Steg 15/23

  Sätt tillbaka den tomma behållaren under dryckesutloppet.
 • Steg 16/23

  Steg 16/23

  Tryck på Start/Stopp-knappen för att köra rengöringsprogrammet.
 • Steg 17/23

  Steg 17/23

  Under rengöringen blinkar den orangefärgade statusindikatorn och maskinen släpper ut varmt vatten i behållaren.
 • Steg 18/23

  Steg 18/23

  Töm behållaren och sätt tillbaka den under utloppet när rengöringen är klar. Utför steg 15 till 18 fyra gånger så att du är säker på att all avkalkningslösning har sköljts ur maskinen.
 • Steg 19/23

  Steg 19/23

  Öppna bryggenheten och ta ut Service T DISC-kapseln.
 • Steg 20/23

  Steg 20/23

  Sätt tillbaka Service T DISC-kapseln i facket på maskinens baksida.
 • Steg 21/23

  Steg 21/23

  Fyll vattenbehållaren med svalt, rent vatten upp till MAX-markeringen.
 • Steg 22/23

  Steg 22/23

  Sätt tillbaka vattenbehållaren genom att luta den lite och sätta den i sitt ursprungliga läge där den klickas fast.
 • Steg 23/23

  Steg 23/23

  Din TASSIMO är nu avkalkad och klar att användas.