TASSIMO Integritetspolicy

TASSIMO märkesprodukter, tillhörande tjänster och aktiviteter, inklusive denna webbplats (“TASSIMO märkesprodukter”), är utvecklade och marknadsförs av (“JACOBS DOUWE EGBERTS BV ”) och dess respektive affärsenheter i olika länder.

JACOBS DOUWE EGBERTS BV har förbundit sig att respektera och skydda din integritet och säkerheten hos din personliga information i enlighet med tillämplig lagstiftning och de allmänna dataskyddsbestämmelserna.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personlig information vi samlar in, hur vi samlar in den och i vilket syfte. Detta innebär bland annat att vi:

 • förklarar i detalj kategorierna av personlig information vi samlar in och hur vi samlar in den;
 • anger tydligt i vilket syfte och på vilken juridisk grund vi behandlar personlig information;
 • strävar efter att begränsa insamlingen av personlig information endast till de som behöver den i legitimt syfte;
 • först ber dig om uttrycklig tillåtelse att behandla din personliga information i de fall där ditt godkännande krävs;
 • implementerar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information och kräver samma sak från parter som behandlar personlig information efter våra anvisningar;
 • respekterar din rätt till att begära åtkomst till och en kopia av din personliga information och att få den korrigerad eller raderad, i enlighet med de övriga rättigheterna du har, enligt ytterligare beskrivning nedan.

Vänligen observera att vi även behandlar personlig information via användning av kakor och liknande teknologier. Var vänlig läs vår kakpolicy om du vill få reda på mer om detta. Vi rekommenderar att du läser dessa policyer noggrant. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 22-05-2018.

Varför samlar vi in din personliga information?

När du väljer att registrera ett konto, köpa en TASSIMO märkesprodukt, eller på annat sätt kontakta oss, kommer vi be dig uppge viss personlig information, såväl som en del frivillig information angående din användning av TASSIMOmärkesprodukter. Huvudsyftena för vilka vi använder din personliga information är:

 • kommunicera med dig på ett personligt sätt, som exempelvis att svara på din feedback eller tjänsteförfrågningar och registrera samt lösa klagomål;
 • hålla dig uppdaterad om vår kommersiella utveckling och personliga erbjudanden baserat på din beställningshistorik och beteende online, via vårt nyhetsbrev;
 • genomföra marknadsundersökningar för att förstå dina behov och förbättra vår verksamhet;
 • administrera ditt deltagande i eventuella tävlingar, kampanjer, undersökningar eller webbplatsfunktioner;
 • administrera ditt konto på vår webbplats;
 • verkställa ett avtal som t.ex. slutföra transaktioner, administrera och slutföra dina köp av TASSIMO märkesprodukter och tjänster i anslutning till detta;
 • skicka ut statusuppdateringar och servicemeddelanden;
 • skicka ut meddelanden när ändringar görs i våra policyer och andra (juridiska) dokument som kan beröra dig;
 • uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vilken juridisk grund gäller för behandling av din information?

Vi kommer endast att behandla din personliga information i de fall där vi har juridisk grund för detta. Motsvarande juridiska grunder för behandling av personlig information i ovanstående syften är följande:

 • Du har gett oss tillstånd att behandla din personliga information (om du exempelvis har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller registrerat dig för ett TASSIMO-konto);
 • Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, eller för att förbereda ingående av avtal med dig på din begäran (om du exempelvis har lagt en beställning på vår webbplats);
 • Behandling är nödvändigt för andra legitima intressen hos oss (som hantering av IP-adresser i syfte att förhindra, upptäcka och/eller åtgärda missbruk av vår webbplats och/eller lagring av ytterligare information för att kunna identifiera dig när du förlorar åtkomsten till ditt konto)
 • Behandling är nödvändigt för att efterleva juridiska skyldigheter (till exempel, skattereglerna kräver att vi behåller viss kundinformation).

Hur vi samlar in din personliga information

Du kan dela din personliga information med oss på flera olika sätt, exempelvis genom att:

 • prenumerera på vårt nyhetsbrev;
 • kommunicera med vår kundtjänst via e-post, telefon, sociala medier eller skriftligen;
 • registrera din TASSIMOmärkesprodukt (antingen online eller genom att skicka in det ifyllda svarskortet som medföljer produkten);
 • delta i en kampanj, ett evenemang, en tävling eller onlineforum, eller genom att fylla i ett frågeformulär eller en enkät som är relaterad till TASSIMOmärkesprodukter;
 • köpa en TASSIMOmärkesprodukt eller tjänst direkt från vår webbplats;
 • registrera dig för ett konto;
 • delta i en aktivitet på sociala medier som är relaterad till TASSIMOmärkesprodukter genom att klicka på "gilla" eller "dela";
 • be om att ta emot meddelanden på din mobiltelefon/enhet;
 • delta i produkttester eller undersökningar;
 • social inloggning: genom att använda Facebook, Linkedln eller annan social medieinformation för att skapa ett konto eller logga in;
 • kakor som placeras av JDE eller tredje part på din dator eller mobila enhet när du besöker våra webbplatser och accepterar kakor, angående vilket vi tillhandahåller information om i vår kakpolicy.

Den personliga informationen vi behandlar

Genom att använda märkesprodukterna lämnar du kvar viss information hos oss eller våra tjänsteleverantörer eller ombud vilken kan inkludera personuppgifter. Vi lagrar och använder endast personlig information som tillhandahålls direkt av dig eller som är tydligt tillhandahållen till oss i de behandlingssyften som nämns ovan eller enligt vad som nämns när du förser oss med personuppgifter. Vi kommer inte att använda personuppgifterna i något annat syfte såvida du inte först har gett ditt samtycke. Följande kategorier av personlig information kan behandlas av oss:

 • Kontaktuppgifter (t.ex, för- och efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer);
 • Andra personuppgifter (t.ex. kön, födelsedatum (frivilligt), nationalitet, språk);
 • Ekonomisk och transaktionsrelaterad information (t.ex. bankkontoinformation, kredit- eller betalkortnummer);
 • Kontouppgifter (t.ex. användarnamn, lösenord).
 • Information om din TASSIMO produkt.

Hur delar vi din personliga information?

Vi kan dela din personliga information med utomstående tjänsteleverantörer eller ombud (benämnda "behandlare") för att utföra vissa behandlingsaktiviteter för vår räkning, t.ex. parter involverade i att verkställa ett köpavtal (som leverantörer av betalningstjänster och fraktföretag). Vi kommer inte sälja, hyra ut, leasa eller vidarebefordra din personliga information till någon tredje part som tillåter att använda dina personuppgifter för egna syften. Vi använder utomstående tjänsteleverantörer för hosting av webbplatser som exempelvis INTERSHOP, för betalningshantering som exempelvis WORLDPAY, för leverans av beställningar som exempelvis DPD, för tredje part-reklam som exempelvis GOOGLE ADS.

Vi ingår så kallade 'databehandlingsavtal' med alla parter som behandlar din personliga information för vår räkning så att de är juridiskt bundna att hemlighålla din information, att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder, meddela oss om det skett ett säkerhetsintrång i anslutning till din information och andra skyldigheter för att skydda din integritet.

JACOBS DOUWE EGBERTS BV säljer ibland (delar av) en verksamhet till ett annat företag. När sådan verksamhet är relaterad till TASSIMO märkesprodukter kan en sådan överlåtelse av äganderätt inkludera överföring av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Dessutom kommer vi att vidarebefordra din personliga information om så krävs av rådande lagstiftning, när nödvändigt för att förhindra eller bekämpa bedrägeri, vid lösning av tvister eller av alla andra legitima anledningar där omständigheterna har företräde framför dina integritetsintressen vilket kan omfatta säkerheten för vår verksamhet och personal.

Kommersiella meddelanden

Vi skulle vilja skicka dig information om TASSIMOmärkesprodukter och relaterade tjänster som kan intressera dig baserat på din beställningshistorik och onlinebeteende via exempelvis e-post eller andra kommunikationskanaler, men vi kommer endast att göra detta om (i) du specifikt ger ditt samtycke till att ta emot sådana meddelanden från oss; eller (ii) har köpt en produkt eller tjänst från oss som liknar produkten eller tjänsten vi vill informera dig om och om du inte, vid tidpunkten för köpet, utnyttjade din rätt att invända mot att ta emot sådana meddelanden.

Du kommer alltid att ha möjlighet att avbryta prenumerationen och inte längre få meddelanden från oss när det gäller TASSIMO märkesprodukter och tjänster genom att klicka på avsluta prenumeration längst ner i de e-postmeddelanden som skickas av oss, eller genom att gå in på din profil online och ändra dina meddelandepreferenser.

Hur skyddar vi din information?

Vi skyddar din personliga information med hjälp av diverse säkerhetsåtgärder. Detta kan omfatta användning av säkra registreringsformulär, kryptering av data och begränsa åtkomsten till din personliga information.

Vilka är lagringsperioderna?

Personlig information som samlas in kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs och är berättigad eller tillåts av rådande lagstiftning. Några exempel:

 • Ditt köp. All personlig information som är relaterad till ditt köp kommer att lagras fram tills beställningen slutförts, och två år efter att den lagliga garantiperioden löpt ut - såvida du inte registrerat ett konto. I detta fall, kommer informationen lagras under den period som specificeras nedan. Var vänlig observera att viss personlig information måste lagras under en längre period för att uppfylla juridiska (skatterelaterade) krav.
 • Ditt konto. Personlig information som är relaterad till ditt konto (som ditt användarnamn, lösenord, fakturor och alla annan personlig information som lagras på ditt konto) kommer att lagras fram till tidpunkten då du beslutar dig för att radera ditt konto och tre månader efteråt.
 • När du vill ta kontakt med oss. Om du beslutar dig för att kommunicera med oss kommer vi lagra mottagen personlig information så länge som det behövs för att hantera din förfrågan och tre månader efteråt.
 • Din prenumeration på våra kommersiella meddelanden. Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller andra former av kommersiella meddelanden kommer all information som behandlas i anslutning till detta, som ditt namn och din e-postadress, att lagras fram tills den tidpunkten då du beslutar dig att avsluta prenumerationen. Om du avslutar prenumerationen kan det hända att vi behåller din (e-post-) adress och lägger till den till en lista över parter som avslutat prenumerationen. Om så är fallet kommer denna information att lagras under tre månader efter det att du avslutat prenumerationen enbart i syfte att ange att du inte önskar ta emot kommersiella meddelanden.
 • Om du deltar i tävlingar, enkäter och produkttester. All personlig information som kan behandlas under tävlingar, enkäter och ditt deltagande i produkttester kommer lagras under två års tid efter att informationen samlades in.

Överföring av data

Du bör vara medveten om att affärsenheterna som ansvarar för försäljning och marknadsföring av de TASSIMO märkesprodukterna som visas på denna webbplats utgör en del av JACOBS DOUWE EGBERTS BV företag runt om i världen. Som en konsekvens av detta kan det hända att din personliga information överförs inom JACOBS DOUWE EGBERTS BV företagskoncernen. Dessutom befinenr sig systemet hos JACOBS DOUWE EGBERTS BV hos en hosting-tjänsteleverantör med bas i Nederländerna.

Vi lagrar din personliga information i ett moln.

Vi kan komma att lagra din personliga information i ett moln. Som ett resultat av detta kan din personliga information behandlas av en leverantör av molntjänster för vår räkning och lagras på olika platser i världen. Vi har ingått avtalsmässiga villkor med sådana leverantörer av molntjänster och har vidtagit nödvändiga organisationsmässiga åtgärder för att skydda din personliga information och säkerställa att din personliga information uteslutande används för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Barn

Vi riktar inte in oss på barn under 16 år.

Dina rättigheter

Varje kommersiellt meddelande du tar emot kommer med alternativet att avböja från att ta emot ytterligare kommersiella meddelanden (dvs. motsätta dig denna användning av din personliga information). Vi kommer försöka att hantera din uppsägning av prenumerationen så snart som rimligen är möjligt. Var vänlig observera att om du avbryter prenumerationen av kommersiella meddelanden, kan det fortfarande hända att vi skickar dig viktiga administrativa meddelanden vilka du inte kan välja bort.

Du kan även begära att granska, korrigera, uppdatera, avlägsna, begränsa eller radera personlig information som du tidigare har tillhandahållit oss, eller begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att vidarebefordra dem till ett annat företag (i den utsträckning som rätten till denna överföring av data har stöd i rådande lagstiftning), genom att kontakta privacy@jdecoffee.com under  och uppge ditt namn, (företag) och adress. Vi kommer att besvara din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vänligen klargör i din begäran vilken typ av personlig information du vill ändra samt om du vill att din personliga information ska avlägsnas från vår databas. För att skydda dig kan det hända att vi endast implementerar förfrågningar när det gäller personlig information som förknippas med den särskilda e-postadress som du använder för att skicka oss din förfrågan, och det kan hända att vi måste bekräfta din identitet innan vi hanterar din begäran. Vi kommer försöka att hantera din begäran så snart som rimligen är möjligt.

Vänligen observera att det kan hända att vi måste behålla viss information i arkiveringssyfte och/eller för att slutföra eventuella transaktioner du inledde innan du begärde en ändring eller borttagning (t.ex. när du genomför ett köp eller deltar i en kampanj kan det hända att du inte kan ändra eller radera den tillhandahållna personliga informationen förrän efter avslutandet av ett sådant köp eller en sådan kampanj).

Dataskyddsmyndigheternas roll

Om du har några klagomål angående hur vi behandlar din personliga information hjälper vi dig gärna. Dock har du rätt att lämna in ett klagomål till en reglerande myndighet i den medlemsstat där du bor. En lista över dataskyddsmyndigheter finns tillgänglig här.

Kontakt- och företagsuppgifter

Vänligen skicka oss dina frågor och kommentarer angående integritet till privacy@jdecoffee.com. Eller kontakta oss via våra sociala mediekanaler.

JACOBS DOUWE EGBERTS BV
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam

Att. Markus Dreissigacker, Global Chief Compliance Officer

First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88,
28217 Bremen,
Deutschland

Handelsregister
Bremen
HRB 29225
HB

www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com