Min varukorg 0,00 kr
MINI BASKET
Det finns för närvarande inga objekt i din varukorg

Rengör din bryggare

Rengör din TASSIMO-maskin regelbundet för att se till att den fortsätter att göra de drycker du älskar av hög kvalité. Maskinen har en automatisk rengöringscykel.

TASSIMO SUNY

Lär dig mer om att rengöra din TASSIMO SUNY

 • Steg 1/20

  Steg 1/20

  Ta bort vattentanken från baksidan av maskinen, fyll på med kallt friskt vatten upp till max-märket och sätt tillbaka på maskinen.Se till att maskinen är ansluten till ett eluttag.
 • Steg 2/20

  Steg 2/20

  Sätt på din TASSIMO SUNY genom att använda strömbrytaren på sidan av maskinen. Den orange statuslampan tänds för att indikera att maskinen är klar.
 • Steg 3/20

  Steg 3/20

  Ta ut den gula Service T DISC-kapseln ur facket på sidan av maskinen och placera den i T DISC-hållaren i maskinen med streckkoden nedåt.Ta fram en stor kopp eller mugg (minst 250 ml) och ställ den på kopphållaren.
 • Steg 4/20

  Steg 4/20

  Stäng bryggenheten genom att först föra den nedåt och tryck sedan ner handtaget ordentligt tills du hör ett klick. Den orange status-lampan blinkar en gång för att indikera att bryggaren är klar.
 • Steg 5/20

  Steg 5/20

  Tryck på Start-/Stoppknappen för att starta rengöringsprogrammet.Under rengöringscykeln, blinkar status-lampan och maskinen släpper ut varmvatten i koppen och rengör munstycket, och släpper ut ett kort ångutsläpp.
 • Steg 6/20

  Steg 6/20

  Rengöringsprogrammet avslutas automatiskt när rengöringen är klar.Töm koppen och upprepa steg fem efter behov. Var försiktig med det heta vattnet
 • Steg 7/20

  Steg 7/20

  Öppna bryggningsenheten och ta bort service T DISC. Byt service T DISC i förvaringsfacket på sidan av apparaten.
 • Steg 8/20

  Steg 8/20

  Torka av bryggenheten och streckkodsläsaren med en mjuk, lätt fuktad trasa.
 • Steg 9/20

  Steg 9/20

  Din maskin är nu rengjord och klar att användas.
 • Steg 10/20

  Steg 10/20

  Vi rekommenderar att de löstagbara delarna rengörs separat efter en längre tids användning.Stäng av maskinen med strömbrytaren på sidan av maskinen och dra ut sladden ur eluttaget.
 • Steg 11/20

  Steg 11/20

  Ta bort kopphållaren och droppbrickan på maskinens framsida och rengör för hand med varmt vatten och diskmedel eller i en diskmaskin.
 • Steg 12/20

  Steg 12/20

  Ta bort T DISC-hållaren från bryggaren och rengör för hand med varmt vatten och diskmedel eller i en diskmaskin.
 • Steg 13/20

  Steg 13/20

  Håltagaren och munstycket kan tas bort från bryggaren genom ett bestämt tryck uppåt.Den kan delas upp i tre delar som kan rengöras för hand med varmt vatten eller i diskmaskinen
 • Steg 14/20

  Steg 14/20

  Torka av bryggenheten och streckkodsläsaren med en mjuk, lätt fuktad trasa.
 • Steg 15/20

  Steg 15/20

  Rensa och torka håltagaren och munstycket. Sätt sedan ihop den igen och sätt tillbaka i bryggaren.
 • Steg 16/20

  Steg 16/20

  Sätt tillbaka kopphållaren och T DISC-hållaren.
 • Steg 17/20

  Steg 17/20

  Ta ut vattentanken, skölj med rent vatten och använd en mjuk trasa för att rengöra insidan. Vattentanken är inte lämplig för rengöring i diskmaskin.Fyll vattenbehållaren med rent kallt vatten upp till maxmarkeringen.
 • Steg 18/20

  Steg 18/20

  Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinens baksida genom att skjuta den till sitt ursprungliga läge, tills den klickar på plats.Återanslut till eluttaget.
 • Steg 19/20

  Steg 19/20

  Sätt på maskinen med hjälp av strömbrytaren på sidan av maskinen. Den orange status-lampan blinkar en gång för att indikera att bryggaren är klar.
 • Steg 20/20

  Steg 20/20

  Din maskin är nu rengjord och klar att användas.