Min varukorg 0,00 kr
MINI BASKET
Det finns för närvarande inga objekt i din varukorg

Avkalka din bryggare

Genom att avkalka din maskin fortsätter den att fungera som ny så att den fortsätter att göra de högkvalitativa drycker du älskar. TASSIMO berättar för dig när maskinen bör kalkas av genom den röda Descale-lampan. Apparaten har en automatisk avkalkningscykel.

TASSIMO SUNY

TASSIMO avkalkningstabletter från BOSCH

TASSIMO Descaling Tablets by BOSCH

Se till att din TASSIMO-maskin fungerar perfekt med våra avkalkningstabletter. Varje tablett tar bort kalk, rester och kalciumavlagringar från din maskin, så att den fungerar på bästa sätt för att skapa utsökta drycker i många år. Vi rekommenderar att du behandlar din maskin med TASSIMO avkalkningstabletter när den röda avkalkningsikonen lyser på din bryggare.

Paketet innehåller:
4 x avkalkningstabletter för två avkalkningsbehandlingar

Lär dig mer om att avkalka din TASSIMO SUNY

 • Steg 1/15

  Steg 1/15

  Din TASSIMO SUNY visar dig när den behöver avkalkas genom att Descale-lampan lyser
  .
  För det första ska du ta bort vattenbehållaren från baksidan av maskinen och tömma ut allt vatten.
 • Steg 2/15

  Steg 2/15

  Fyll vattenbehållaren upp till avkalkningsmärket (500 ml) och tillsätt avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Om du vill veta mer om avkalkningsmedel klicka här.
  Se till att avkalkningslösningen är helt upplöst i vattnet innan du fortsätter.
 • Steg 3/15

  Steg 3/15

  Sätt tillbaka vattentanken på baksidan av maskinen genom att skjuta den till sitt ursprungliga läge, tills det klickar på plats.
 • Steg 4/15

  Steg 4/15

  Öppna bryggaren genom att lyfta på handtaget och trycka uppåt.
  Placera en lämplig behållare (min. 500 ml/17 oz.) under dryckesmynningen.
 • Steg 5/15

  Steg 5/15

  Ta ut den gula Service T DISC-kapseln ur facket på sidan av maskinen och placera den i T DISC-hållaren i maskinen med streckkoden nedåt.
 • Steg 6/15

  Steg 6/15

  Stäng bryggenheten genom att först föra den nedåt och sedan trycka bestämt på handtaget tills du hör ett klickljud. Den orange statuslampan blinkar en gång för att indikera att bryggaren är klar och den röda Descale- lampan fortsätter att lysa.
 • Steg 7/15

  Steg 7/15

  Det är viktigt att trycka och hålla in Start-/Stopp-panelen i minst fem sekunder för att starta avkalkningen. Avkalkningsprogrammet startar nu och Descale- och statuslamporna blinkar.
  Processen tar ca 30 minuter medan avkalkningslösningen långsamt pumpas genom systemet och går sedan in i behållaren tills vattentanken är nästan tom. Lite vätska stannar alltid kvar i tanken.
  Observera: Om det bara tar ett par minuter har du kanske kört en rengöringscykel av misstag. Maskinen är då inte helt avkalkad och den röda Descale-lampan fortsätter att lysa. Om detta inträffar ska du gå tillbaka till steg sex.
 • Steg 8/15

  Steg 8/15

  Efter ca 30 minuter, när avkalkningslösningen har passerat genom systemet lyser statuslampan för att indikera att det första steget i processen är klar.
 • Steg 9/15

  Steg 9/15

  Töm behållaren för använd avkalkningslösning och sätt tillbaka den i dryckesmynningen av maskinen.
 • Steg 10/15

  Steg 10/15

  Ta bort vattentanken från baksidan av maskinen och skölj noga för att avlägsna alla spår av avkalkningslösning.
  Fyll vattentanken med kallt rent vatten, upp till max markeringen och sätt tillbaka den på maskinen.
 • Steg 11/15

  Steg 11/15

  Kör rengöringscykeln genom att trycka på Start-/Stopp-panelen en kort stund.
  Under rengöringscykeln blinkar den orange status-lampan och maskinen släpper ut varmt vatten i tanken.
 • Steg 12/15

  Steg 12/15

  När rengöringsprocessen är klar ska du tömma behållaren och placera den under utloppet. Gå igenom steg 11 och 12 tre gånger för att vara säker på att all avkalkningslösning är utspolad ur maskinen.
 • Steg 13/15

  Steg 13/15

  Öppna bryggenheten och ta bort Service T DISC och sätt tillbaka den i förvaringsfacket på sidan av bryggaren.
 • Steg 14/15

  Steg 14/15

  Fyll vattentanken med kallt rent vatten upp till max-märket och sätt tillbaka den på bryggaren.
 • Steg 15/15

  Steg 15/15

  DinTASSIMO SUNY har nu kalkats av och är redo att användas igen.