Min varukorg 0,00 kr
MINI BASKET
Det finns för närvarande inga objekt i din varukorg

Rengöring av bryggaren

Rengör din TASSIMO-maskin regelbundet så att den kan fortsätta att tillreda goda drycker av hög kvalitet. Torka av streckkodsläsaren med en mjuk, lätt fuktad trasa. Maskinen har ett automatiskt rengöringsprogram.

TASSIMO VIVY

Ta reda på mer om hur du rengör din bryggare.

 • Steg 1/20

  Steg 1/20

  Ta loss vattenbehållaren från sidan av maskinen och fyll på med kallt rent vatten upp till MAX-markeringen.
  Se till att maskinen är ansluten till ett eluttag.
 • Steg 2/20

  Steg 2/20

  Starta maskinen genom att trycka på knappen Start/Stop, på sidan av maskinen. Den orangea lampan tänds för att visa att maskinen är redo.
 • Steg 3/20

  Steg 3/20

  Ta ut den gula Service T DISC-kapseln ur facket på sidan av maskinen och placera den i T DISC-hållaren i maskinen med streckkoden nedåt.
  Ta fram en stor kopp eller mugg (minst 250 ml) och ställ den på kopphållaren
 • Steg 4/20

  Steg 4/20

  Stäng bryggenheten genom att bestämt trycka ned locket på plats tills du hör ett klickljud.
  Den orangefärgade lampan blinkar en gång för att visa att bryggaren är redo.
 • Steg 5/20

  Steg 5/20

  Tryck på Start-/Stoppknappen för att starta rengöringsprogrammet. Under rengöringen kommer statusindikatorn att blinka och maskinen släpper ut varmt vatten i koppen när den rengör munstycket med en kort stöt av ånga.
 • Steg 6/20

  Steg 6/20

  Rengöringsprogrammet avslutas automatiskt när rengöringen är klar. Töm koppen och upprepa steg 5 vid behov. Var försiktig med det heta vattnet.
 • Steg 7/20

  Steg 7/20

  Öppna bryggenheten och ta ut Service T DISC-kapseln.
  Sätt tillbaka Service T DISC-kapseln i facket på sidan av maskinen.
 • Steg 8/20

  Steg 8/20

  Torka av bryggenheten och streckkodsläsaren med en mjuk, lätt fuktad trasa.
 • Steg 9/20

  Steg 9/20

  Din maskin är nu rengjord och klar att användas.
 • Steg 10/20

  Steg 10/20

  Vi rekommenderar att de löstagbara delarna rengörs separat efter en längre tids användning.
  Stäng av maskinen genom strömbrytaren på sidan av maskinen och dra ut sladden ur eluttaget.
 • Steg 11/20

  Steg 11/20

  Ta bort kopphållaren och droppbrickan på maskinens framsida och rengör för hand med varmt vatten och diskmedel eller i en diskmaskin.
 • Steg 12/20

  Steg 12/20

  Ta bort T DISC-hållaren från bryggaren och rengör för hand med varmt vatten och diskmedel eller i en diskmaskin.
 • Steg 13/20

  Steg 13/20

  Håltagaren och munstycket kan tas bort från bryggaren genom ett bestämt tryck uppåt.
  Det kan tas isär i tre delar som kan rengöras för hand med varmt vatten eller i en diskmaskin.
 • Steg 14/20

  Steg 14/20

  Torka av bryggenheten och streckkodsläsaren med en mjuk, lätt fuktad trasa.
 • Steg 15/20

  Steg 15/20

  Skölj och torka håltagaren och munstycket. Sätt sedan ihop den igen och sätt tillbaka i bryggaren.
 • Steg 16/20

  Steg 16/20

  Sätt tillbaka kopphållaren och T DISC-hållaren.
 • Steg 17/20

  Steg 17/20

  Ta bort vattenbehållaren och skölj med rent vatten och torka ur insidan med en mjuk trasa. Vattenbehållaren ska inte rengöras i en diskmaskin.
  Fyll vattenbehållaren med rent kallt vatten upp till maxmarkeringen.
 • Steg 18/20

  Steg 18/20

  Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen genom att luta den en aning och placera den på sin ursprungliga plats tills du hör ett klickljud.
  Återanslut till eluttaget.
 • Steg 19/20

  Steg 19/20

  Starta maskinen med startknappen på sidan. Den orangefärgade lampan tänds för att visa att maskinen är redo.
 • Steg 20/20

  Steg 20/20

  Din maskin är nu rengjord och klar att användas.