Min varukorg 0,00 kr
MINI BASKET
Det finns för närvarande inga objekt i din varukorg

Avkalkning av bryggaren

Genom att avkalka bryggaren så fortsätter den att vara i toppkondition och kan fortsätta att göra dina favoritdrycker med samma höga kvalitet. TASSIMO-maskinen säger till när bryggaren behöver kalkas av genom att den röda avkalkningslampan tänds. Maskinen har en automatisk avkalkningsfunktion.

TASSIMO VIVY

TASSIMO avkalkningstabletter från BOSCH

TASSIMO Descaling Tablets by BOSCH

Se till att din TASSIMO-maskin fungerar perfekt med våra avkalkningstabletter. Varje tablett tar bort kalk, rester och kalciumavlagringar från din maskin, så att den fungerar på bästa sätt för att skapa utsökta drycker i många år. Vi rekommenderar att du behandlar din maskin med TASSIMO avkalkningstabletter när den röda avkalkningsikonen lyser på din bryggare.

Paketet innehåller:
4 x avkalkningstabletter för två avkalkningsbehandlingar

Ta reda på mer om hur du kalkar av din bryggare

 • Steg 1/15

  Steg 1/15

  Maskinen säger till när det är dags för avkalkning genom att den röda varningslampan för avkalkning tänds .
  Ta bort vattenbehållaren från sidan av maskinen och töm den på allt vatten.
 • Steg 2/15

  Steg 2/15

  Fyll vattenbehållaren upp till avkalkningsmarkeringen (500 ml) och häll i avkalkningslösningen enligt tillverkarens instruktioner. Vill du veta mer om avkalkningslösningar kan du klicka här.
  Se till att avkalkningslösningen är helt upplöst i vattnet innan du fortsätter.
 • Steg 3/15

  Steg 3/15

  Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen genom att luta den en aning och placera den på sin ursprungliga plats tills du hör ett klickljud.
 • Steg 4/15

  Steg 4/15

  Öppna bryggaren genom att lyfta på handtaget och trycka uppåt.
  Placera en lämplig behållare (minst 500ml) under dryckesutloppet.
 • Steg 5/15

  Steg 5/15

  Ta ut den gula Service T DISC-kapseln ur facket på sidan av maskinen och placera den i T DISC-hållaren i maskinen med streckkoden nedåt.
 • Steg 6/15

  Steg 6/15

  Stäng bryggenheten genom att först föra den nedåt och sedan trycka bestämt på handtaget tills du hör ett klickljud. Den orangefärgade lampan blinkar en gång för att visa att bryggaren är redo. Den röda avkalkningslampan fortsätter att lysa.
 • Steg 7/15

  Steg 7/15

  Det är viktigt att du håller ner startknappen i minst fem sekunder för att starta avkalkningsprogrammet. Avkalkningsprogrammet startar och ikonerna för avkalkning och status blinkar.
  Det tar ungefär 30 minuter för avkalkningslösningen att sakta pumpas genom systemet och sedan samlas upp i behållaren tills vattenbehållaren är nästan tom. Det blir alltid lite vätska kvar i vattenbehållaren.
  Obs! Om processen bara tar några minuter kanske du har startat rengöringsprogrammet av misstag. Maskinen kommer då inte att bli ordentligt avkalkad och den röda avkalkningsindikatorn kommer att fortsätta att lysa. Gå tillbaka till steg 6 om detta händer.
 • Steg 8/15

  Steg 8/15

  Efter ungefär 30 minuter, då avkalkningslösningen har passerat igenom hela systemet, lyser statuslampan med ett stadigt sken för att tala om att det första steget i rengöringsprocessen är fullbordat.
 • Steg 9/15

  Steg 9/15

  Töm behållaren med den använda avkalkningslösningen och sätt sedan tillbaka den under dryckesutloppet på maskinen.
 • Steg 10/15

  Steg 10/15

  Ta bort vattenbehållaren från sidan av maskinen och skölj noggrant så att alla spår av avkalkningslösningen avlägsnas. Fyll vattenbehållaren med rent kallt vatten upp till max-markeringen.
 • Steg 11/15

  Steg 11/15

  Tryck på Start-/Stoppknappen för att starta rengöringsprogrammet.

  Under rengöringsprogrammet blinkar den orangefärgade lampan och bryggaren släpper ut hett vatten i behållaren.
 • Steg 12/15

  Steg 12/15

  När rengöringsprocessen är fullbordad, töm behållaren och sätt tillbaka den under utloppet. Upprepa steg 11 och 12 tre gånger för att garantera att all avkalkningslösning sköljts ur maskinen.
 • Steg 13/15

  Steg 13/15

  Öppna bryggenheten och ta bort Service T DISC och sätt tillbaka den i förvaringsfacket på sidan av bryggaren.
 • Steg 14/15

  Steg 14/15

  Fyll vattenbehållaren med rent kallt vatten upp till maxmarkeringen och sätt tillbaka den i bryggaren.
 • Steg 15/15

  Steg 15/15

  Din TASSIMO-maskin är nu avkalkad och klar att användas igen.