Ta reda på hur du använder din maskin på rätt sätt, och rengör och avkalka din TASSIMO regelbundet.
På så sätt hjälper du din TASSIMO-maskin att leverera dina drycker av hög kvalitet och förlänger livslängden på din TASSIMO.

Läs bruksanvisningen till din TASSIMO noggrant. Följ instruktionerna för att få ut så mycket som möjligt av din maskin. Du hittar alla bruksanvisningar och instruktioner till TASSIMO för varje modell nedan.

HUR ANVÄNDER MAN EN TASSIMOMASKIN?

Om det är första gången du ska använda din TASSIMO-maskin, eller om du inte har använt den under några veckor måste du ställa in maskinen. Du behöver då din Service T DISC (den gula skivan), som förvaras i din maskin.

FRÅGOR?
KONTAKTA VÅR SUPPORT
KONTAKTA SUPPORTEN

Följ dessa steg för att komma igång:
Placera din Service T DISC i brygghuvudet.
Fyll vattenbehållaren med färskt kranvatten och tryck på knappen.
Din maskin kommer nu att starta en kort rengöringscykel. När detta är klart kan du använda din TASSIMO-maskin.

Du kan nu göra din dryck med den T DISC du har valt.
Se till att vattenbehållaren är fylld.
Placera din T DISC i brygghuvudet med streckkoden vänd nedåt.
Stäng locket ordentligt och kontrollera att det är ordentligt stängt.
Placera en kopp eller mugg under maskinens pip och tryck på knappen. Din dryck är klar på några sekunder!